Desripsi, Persuasi lan Geguritan (Bahasa Jawa)

Posted by UnknownDeskripsi
“Nandur Palawija”

Para among tani ing imdonesia saiki nindakake pamca usaha tani. Mungguh Knag diarani pancausaha tani munu awujud cara kanggo ngundakake asiling tetanen.

Cara mau awujude :
1.      Pango lahing lemah kudu becik.
2.      Bibit kang di tandur bibit unggul.
3.      Banyu kang cukup.
4.      Migunakake rabuk kandang lan rabuk’e gawean.
5.      Migunakake obat semprot kanggo mbrantas hama.

Tanduran palawija iku jenise warna – warna kayatu jagung, pohung, ketela, kacang ijo, kacang brol, lsm kedele. Penandure palawija mau lumrahe ana ing lemah tegalan. Ewo semono palawija iku uga kene tandur ana ing sawah tadha udan yen nuku mongso ketiga. Sawah tadah udan iku sawah kamg olehe banyu soko banyu udan. Mulo sawah tadga udan iku prayogane ditanduri pari yen ing mongso rendeng. Pene mangsa ketigo ditanduri palawija.

Pengupakarene palawija kudu becik lan ngati – ati, serta kudu manut paugeraning panca usaka tani kaya kasabut ing nduwur mau, supaya asile akeh. Carane ngecakake mangkene :

1.      Ing mangsa ketiga lemah kang arep ditanduri dipaculi disik, banjur disebari rabuk kandang tletong sapi, tletong kebo lan srintil wedos. Ugo ono kang disebari gegodhongan kauoto godhong trembesi, godhong  johar, ghodomg dhadhap lan sapanunggale.
2.      Yen wes tekan mongso labon yaiku amtarane mongso ketigo lan rendeng, wiwitane udan lemah dipaculi ,aneh supoyo empuk lan mawur terus diratakake.
3.      Sawise iku bibit keng wis dipilih ditandur kanti ditata kang becik.
4.      Yen wis podho tuku tanduran mau kudu tansah diupakara yen wis wayahe kudu didhongir lan ugo dirabuk gaweyan pabrik kayata : UREA, ZA, TS, lan sapanunggale kang matuk.
5.      Tanduran mau kudu disemprot kanggo obat guno mbrantas ama seng cocok supoyo ora gampang keno ama. Takerane kudu manut tatanan. Sabanjaran supoyo le,ah biso awet subur, jenising palawika kang ditandur aja ajeg.


Persuasi

“Ngedohi Tumindak Zalim”
Ing anyarane hadis – hadisgusti allah, ana sing isihe temen – temen kuduentuk prioritas digatekake lan diestokake denimg sopo wae sing kepingin nggayuh kabagyan jati. Hadist qusdi mau diriwayah take muslim saka abi Dzar al – Ghiffari, singwose ngandut limang perkara kaya ngatur ung ngusor iki :

1.      Nyekutoke gusti allah.
2.      Zalime manungso marang sesama.
3.      Zalime manungso marang dhuri pribadi,
4.      Apa wae terjemahane tembang zalim, pancen ana unsur sing dadi sebab sawijine tumindak karang zalim.
5.      Kanthi mengkono tumindak zalim iku maceme akeh banget. Ngancam wong iku zalim, ngerasani wong iku zalim, ngrusak kesehatan mawa tumindak sing ngluwihi watak yaiku zalim, korupsi iku zalim. Pumpung dorong, kita umat islam mesti wajib ngedohi zalim iku amargo bisa ngrusak ati, kesehatan lan mlebu nerokone gusti allah.

GEGURITAN

Jaman Saiki.
Kaaran jaman saiki
Sipating mudha lan mudhi
Srawunge saya adadi
Samya nilat ing pepali
Tan kadya jamah ing nyuni
Tansah nganggo tatakrami
Poma sira kaki nini
Becik sira ngudi ngelmi
Lan kawruh kang utami
Kinarya sangunureki
Ja sira nilar agami
Awit gesang sapuniki
Beda klawuh jaman nguni 
Artikel Terkait
0 Comments
Tweets
Comments

{ 0 comments... read them below or add one }

Post a Comment